VB29

VB29
یک مکمل مایع شوینده ی قلیایی است که برای شستشوی بطری و CIP و شستشو با اسپری در صنایع غذایی، لبنی
و نوشیدنی طراحی شده است.
این مکمل شستشو باعث بهبود حذف آلودگی و نمک های حاصل از سختی آب بخصوص آهن و آلومنیوم می ش ود.
این مکمل در عملیات شستشو وقتی با سود تلفیق می شود، باعث افزایش شویندگی می گردد.
در کنترل سختی آب و حذف زنگار و کنترل آلومینیوم در فرایند شستشوی بطری بسیار موثر است.
این مکمل می تواند به طور مستقیم به محلول سود (30 % وزنی-وزنی) اضافه شود.

فواید


مقرون به صرفه بودن درکنار عملکرد بالا
افزایش جلوگیری از ایجاد رسوب و انسداد نازل ها
بهبود راندمان عملیاتی
کاهش رد لکه های آب در شستشوی بطری

روش مصرف


در غلظت های بین 2-0/1 % وزنی-وزنی (1/6-0/08 % حجمی-حجمی) بسته به سختی آب و همچنین نوع و میزان آلودگی استفاده شود.

شرایط نگهداری


در بسته بندی اصلی، دور از نور خو رشید و حرارت نگهداری شود.

نظرات در مورد این محصول

تعداد نظرات موجود : (۰ نظر)

نظر خود را ثبت کنید:   

      ثبت شود